Kanjincho

théâtre kabuki contemporain

Création 2018 

Direction artistique Yuichi Kinoshita
Mise en scène Kunio Sugihara
Chorégraphie Sei Kigawa
Interprétation Lee The 5Th
Ryotaro Sakaguchi
Noemi Takayama
Yasuhiro Okano
Kazunori Kameshima
Hiroshi Shigeoka
Yuya Ogaki
Scénographie Kunio Sugihara
Costumes Kyoko Fujitani
Lumières Hiroyuki Ito
Son Daisuke Hoshino
Musique Taichi Master
Assistanat Tetsuya Iwasawa
Direction Tetsuya Iwasawa
Régie générale Nobuaki Oshika
Production Fondation du Japon (Tokyo)
Kinoshita Kabuki [Japon]

Dates

2018-2019 Centre Georges Pompidou (Paris) →  [3 rep.] (Grande salle)

Partenaires de production