1:0

Création 2011 

Mise en scène Hong-Zheng Fu
Interprétation Mei-Ling Lo
I-Fen Tung
Ting-Yu Liu
Liu Chia-Chi
Chen Yen-Pin
Costumes Yu-Sheng Li
Wafi Wang
Lumières Choo Yean-Wong
Musique originale Jimi Chen
Kuei-Ju Lin
Assistanat Chen Shin-Ning (Répétition)
Multimedia Blaire Ko
Administration Min-Yuan Li (en France)
Production Chang Nai-Hui, I-Hsuan Tseng
Régie Chen Yi-Jen
Production M.O.V.E. Theatre Group (Taipei)

Dates

2011 Festival Off Avignon (Avignon) →  [23 rep.] La Condition des Soies (Salle carrée)